Petice

Tato petice je reakcí na tyto nedávné návrhy Ochranného svazu autorskému (známého pod zkratkou OSA) nebo jeho představitelů:

  • Návrh na stanovení poplatku z mobilu,
  • Návrh na zvýšení některých stávajících poplatků až o 50%.

Umělec by měl dostat za svoji práci zaplaceno jako kdokoliv jiný, nicméně nesouhlasíme se způsobem, jakým OSA s širokou veřejností jedná. V dnešní době totiž poplatky vybírané OSA platí v podstatě všichni: provozovatel restaurace, ve které je umístěna televize, kadeřnice, která má při práci puštěné rádio nebo každý občan, který si kupuje prázdné nosiče DVD nebo flash disky pro zálohu svých dat.

Je vidět, že různých poplatníků je celá řada, zatímco OSA je de facto monopol a má tak výhodnější postavení oproti jednotlivým poplatníkům. To jí propůjčuje významnou tržní sílu, která v současné době umožňuje skokové jednostranné zvýšení poplatků (tak jak je to v návrhu na příští rok). S tímto ostře nesouhlasíme a požadujeme změnu legislativy tak, aby OSA o tuto možnost přišla. OSA by se měla spíše věnovat produkční činnosti, než získávat touto formou bezpracné prostředky pro svůj velmi nákladný provoz.

Dále trváme na tom, že musí být legislativně zakotvena nepřípustnost poplatků z mobilních telefonů. Existuje pro to několik argumentů. Tím prvním je, že primárním účelem mobilního telefonu není přehrávání zvuků, videí a jiných multimédií, ale spojení se světem.

Dalším argumentem je, že v případě smartphonů (a dalších telefonů, které přehrávání multimédií umožňují) již dnes existují zpoplatněné aplikace, jejichž poplatky jsou určeny trhem a které umožňují legální nákup nebo pronájem hudby – například Spotify. Odmítáme v tomto směru další pokřivení trhu tak, jak to navrhuje OSA.

Dále požadujeme, aby byly zahájeny práce na legislativě návrzích, která omezí Ochrannému svazu autorskému (OSA) možnost zneužívat svého dominantního postavení.

Petiční výbor:

Bc. Pavel Martiník
předseda petičního výboru
René Černého 1754, 274 01 Slaný

Bc. Jiří Lieberzeit
odpůrce státem posvěcené zlodějiny
Ve Stráni 210, 274 01 Slaný

Ing. Pavel Brettschneider
místostarosta Moravské Třebové
ČSA 99/7, 571 01 Moravská Třebová

Za petiční výbor je oprávněn jednat jeho předseda.

Petice bude předána na Ministerstvo kultury České republiky.

Petition by,
Pavel Martiník